Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

vigdis
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
vigdis
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaeirena eirena
vigdis
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
vigdis
3853 bf44 500
Reposted fromzciach zciach viaeirena eirena
vigdis
6316 4bbb 500
Reposted fromvs vs
vigdis
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viamayamar mayamar
vigdis
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamayamar mayamar
vigdis
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viamayamar mayamar
9462 2502
Reposted fromLittleJack LittleJack viamayamar mayamar
7521 3e78
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamayamar mayamar
vigdis
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamayamar mayamar
vigdis
5498 0b88
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamayamar mayamar
vigdis
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamayamar mayamar
vigdis
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamayamar mayamar
vigdis
6536 c1dc
vigdis
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
vigdis
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viamayamar mayamar
vigdis
3643 2f18 500
Przedwojenna Warszawa nocą.
Reposted frommental-cat mental-cat viamayamar mayamar
vigdis
6796 05fc
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl